نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/14
کل خالص ارزش دارائی ها 212,172,564,124 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,539 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,026,700 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,015,948 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 208,926

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/05/05

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آميتيس

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان آميتيس

مدیران سرمایه گذاری:

حسن كدخدا، عاطفه سعيدي، سعيده اميري پري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران